„Czy ktoś widział Dziub Dziuba?” zajęcia integracyjne w bibliotece

w Aktualności

W dniu 5 lipca 2023 roku dzieci z Przedszkola Językowego Mouse House wzięły udział w zajęciach integracyjnych połączonych z lekcją biblioteczną na temat życia ptaków.

Wprowadzeniem do zajęć był wiersz „Witaj, Ptaszku!” o rudziku, jego rodzinie i tekst piosenki „Czy ktoś widział Dziub Dziuba”. Przedszkolaki wymieniały usłyszane gatunki ptaków i opisywały jak wyobrażają sobie literacki gatunek ptaka Dziub Dziuba. W przedszkolu wykonały jego portret i podarowały go bibliotece. Jest to śliczny ptaszek z dużym dziobem, długimi nóżkami, różowymi piórkami i łobuzerskim spojrzeniem.

Spotkanie było pełne zabaw integracyjnych. Dzieci rozwiązywały zagadki literackie przy użyciu książek tematycznych i gry memory. Pani bibliotekarka czytała im zagadki (np. „Rano nas budzi swym głosem jak dzwonek, ten mały szary ptak to …."), a dzieci wskazywały na właściwy kartonik, szukały do niego pary i wymieniały jego nazwę.

Układały zdrobnienia do nazw wymienianych ptaków, naśladowały ich głosy.

Bawiły się w zabawę ruchową „Ptaki dziwaki”. Chodziły w różnych kierunkach, na umówiony znak zastygały w  bezruchu w różnych pozach. Potem mogły wymyślać dla nich nazwy po oglądnięciu prawdziwych ptaków – dziwaków w książce pod tym samym tytułem.

Wszystkie te zabawy dostarczyły przedszkolakom dużo radości i były sposobem na wspólne spędzenie czasu. Poprzez zabawę przyswoiły sobie nowe wiadomości na temat naszych polskich ptaków.

W drugiej części zajęć otrzymały książeczki „Dogadamy się!” przekazane bibliotece przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin. Ta kartonowa bajka, pięknie ilustrowana, napisana w języku polskim i ukraińskim, bardzo im się spodobała. Dzieliły się swoimi przeżyciami związanymi z obecnością dzieci ukraińskich w ich przedszkolu. Mówiły, że wspólna zabawa, czytanie książek uspokaja, wyzwala kreatywność, uczy cierpliwości i pozwala zmniejszyć bariery językowe. Dużą rolę odgrywa w tym książka.

Spotkanie miłych gości zakończyło się rozdaniem dyplomów „Przyjaciela Biblioteki”.

 Dzieci zadowolone, w dobrych humorach chętnie pozowały do zdjęć przeglądając swoje książeczki i zapewniały, że będą nas odwiedzać z rodzicami.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że systematyczne czytanie książek i kontakt z nimi ma bardzo ważne znaczenie dla rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Książki są dobrym pomysłem na nudę, relaks, naukę, zabawę, rozrywkę.

„Przecie każda książka jest żywym stworzeniem… Każda ma duszę i każda ma serce”  - Kornel Makuszyński „Szatan  z siódmej klasy”

Zapraszamy do biblioteki, by się o tym przekonać. 

Galeria

„Co to za ptak?” lekcja biblioteczna dla przedszkolaków o integracji człowieka ze środowiskiem

w Aktualności

 

 

„Na gałązce usiadł ptak,
Zaszczebiotał, zatrzepotał,
Ostry dziobek w piórka otarł,
Rozkołysał cały krzak.
Potem z świrem frunął w lot!
A gałązka rozhuśtana
Jeszcze drży uradowana,
że ją tak rozpląsał trzpiot” (
„Ptak” – Julian Tuwim)

 

W dniu 28 czerwca 2023 roku naszą Bibliotekę Publiczną odwiedziła grupa przedszkolna „Bystrzaki” z Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim. Dzieci wzięły udział w lekcji bibliotecznej na temat ptaków, która miała na celu wzbudzić u przedszkolaków potrzebę ochrony przyrody i jej skrzydlatych mieszkańców i pokazać integrację człowieka ze środowiskiem.

Dzieci kochają przyrodę i lubią ją obserwować. Wiedzą, że ptaki mają dzioby, pióra i latają i ich życie jest bardzo ciekawe. Zasiedlają miasta, łąki, pola, wody.

 Spotkanie z przedszkolakami rozpoczęło się od przeczytania kilku ciekawostek na temat tych skrzydlatych stworzeń.

Dzieci otrzymały kolorowankę z wybranym ptaszkiem i odszukiwały informacje o nim w przygotowanych książkach na wystawce. Każdy z nich opowiadał jakim ptaszkiem jest i przedstawiał się wykorzystując usłyszane wiadomości.

Brały udział w zabawach integracyjnych. Pani bibliotekarka wymieniała nazwy ptaków, np. wrona, kruk, sowa, dzięcioł, a przedszkolaki naśladowały odgłosy jakie wydają ptaki w swoim naturalnym  środowisku.

„Jaki ptak robi hu hu hu?”, „Kto krzyczy kra, kra, kra?, „Kto woła ćwir, ćwir, ćwir?”

"Bystrzaki” uczyły się rozpoznawać gatunki ptaków korzystając z gry memory, dzięki której poznały 24 gatunki ptaków.

Rozwiązywały zagadki, wyszukiwały kartoniki z wymienionym ptaszkiem, grupowały je w pary.  Dzięki tym ćwiczeniom przedszkolaki nauczyły się rozpoznawać nasze rodzime gatunki.

Wysłuchały też kilku rymowanek z książeczki "Fraszki na ptaszki” Włodzimierza Scisłowskiego.

W drugiej spotkania rozmawialiśmy o integracji. Zarzewiem do tego tematu były piękne, kolorowe, kartonowe książeczki pt. „Dogadamy się”, przekazane w darze bibliotece przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały treści książeczki o tym, jak ich rówieśnicy uczyły się komunikować z koleżanką z Ukrainy - Oksanką, by wspólnie rozwiązać powierzone im w przedszkolu zadanie. 

Przeglądały książeczki polsko – ukraińskie, pytały jak się czyta obce wyrazy, co one znaczą. Powtarzały usłyszane zwroty, które brzmią nieco inaczej w obu językach („mij dim – mój dom”). Bardzo podobał się im obrazkowy językowy słowniczek zamieszczony na końcu książki.

Podawały swoje pomysły na letnie zabawy integracyjnie, mówiły jak wyglądały ich spotkania z dziećmi mówiącymi w innym języku, podawały ich zapamiętane imiona.

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dyplom Przyjaciela Biblioteki za całoroczną współpracę z naszą biblioteką.

Po powrocie do swojego przedszkola dzieci kolorowały sylwetki ptaków otrzymane w bibliotece i z chęcią pozowały do wspólnego zdjęcia, które nam przesłały za pośrednictwem swojej wychowawczyni  - Pani Agnieszki Niedźwiedź.

Galeria

Wakacje z Kulturą 2023

w Aktualności

Bezpłatne przekazanie książeczek - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

w Aktualności

Dzięki życzliwości i ofiarności Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin 22 czerwca 2023 r., Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim otrzymała bezpłatnie książki w ilości 310 egz.

Wśród przekazanych książek otrzymaliśmy trzy tytuły. Pierwszy z nich to książka dwujęzyczna dla dzieci w wieku 5-6 lat pt. „Dogadamy się!” napisana w języku polskim i w języku ukraińskim. Piękne barwne wydanie z twardymi kartkami przeznaczone jest dla najmłodszych beneficjentów biblioteki. Druga książka to „Leon, Zuzia i słowo na literę „I” przeznaczona dla dzieci w wieku 7-14 lat. Trzecią z przekazanych naszej bibliotece książek jest „Natalia, Artem i słowo na literę „I”. Wszystkie trzy publikacje są wyjątkowe, dostarczają dzieciom informacji o sposobach nawiązywania kontaktów, ale także uczą o równości między ludźmi oraz wzajemnej akceptacji. 

Książeczki przekażemy uczestnikom zajęć integracyjnych realizowanych przez nasze biblioteki.

Jak je otrzymaliśmy?

Skontaktowaliśmy się z Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin  https://psar.pl/  

 

Publikacje dostępne są nieodpłatnie dla szkół, bibliotek i różnych instytucji. 

Można też odwiedzić Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU (miejsce integracji dla dzieci z Polski i Ukrainy) https://psar.pl/tutu/