Kody dostępu do serwisu Legimi dla Czytelników

w Aktualności

Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim przystąpił do porozumienia bibliotek biorących udział w Projekcie Legimi – konsorcjum podkarpackim przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

Kody dostępu będą wydawane użytkownikom Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim w bieżącym roku kalendarzowym od dnia 1 lutego 2022. Liczba kodów miesięcznych ograniczona.

Jak korzystać?

Wydawanie kodów czytelnikom:

Kody wydawane są czytelnikom w pierwszych dniach roboczych danego miesiąca.

Kod należy aktywować w miesiącu, w którym czytelnik go otrzymał w bibliotece – inaczej kod wygasa, np. kod wydany w lutym 2022 r. powinien być aktywowany przez czytelnika do 28 lutego br.

Aktywowany na stronie legimi.pl/podkarpackie kod ważny jest przez miesiąc licząc od dnia aktywacji kodu, np. kod aktywowany przez czytelnika 15 lutego jest ważny do 15 marca 2022 r. i w tym czasie czytelnik może korzystać z e-booków i audiobooków. (Wyjątkiem jest kod aktywowany w grudniu, który zgodnie z umową będzie ważny do końca obowiązywania umowy czyli do 31.12.2022 r. a nie przez 30 dni)

Po miesiącu korzystania czytelnik może zwrócić się do biblioteki po kolejny kod na następny miesiąc (choć biblioteka nie daje gwarancji, że ci sami czytelnicy będą co miesiąc otrzymywać kolejne kody Legimi).

Czytelnik nie może przekazywać kodu dostępu do serwisu, otrzymanego w bibliotece, innym osobom.

Umowa z Legimi określa, że biblioteki powinny wiedzieć, komu wydawane są kody, na wypadek niewłaściwych działań czytelników.

- kody wydawane są czytelnikom, którzy muszą przyjść po nie osobiście do biblioteki (nie wydajemy kodów e-mailowo),

liczba kodów dostępnych w bibliotece jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń czytelników w placówce,

- osoby otrzymujące kody są czytelnikami biblioteki zarejestrowanymi w systemie bibliotecznym, bez blokad na koncie czytelniczym,

jeden czytelnik może odebrać tylko jeden kod w danym miesiącu kody wydajemy osobom od 15. roku życia,


Logowanie czytelników do serwisu Legimi:


Czytelnik powinien wejść na stronę www.legimi.pl/podkarpackie

Wpisać otrzymany w bibliotece unikatowy kod dostępu do serwisu.

Założyć darmowe konto Legimi (zarejestrować się jednorazowo w serwisie, podając nazwę użytkownika, hasło i e-mail).

Po prawidłowej rejestracji czytelnik otrzymuje dostęp do biblioteki liczącej ok. 65.000 e-booków i audiobooków. Czytelnik „wypożycza” książki do czytania i kieruje je na własną wirtualną półkę - klika na zakładkę „Ebooki i audiobooki”, a następnie na okładkę wybranej książki i wybiera opcję „dodaj na półkę”.

W okresie ważności kodu, czytelnik może wielokrotnie wchodzić na konto: https://www.legimi.pl/ i wybierając „Zaloguj”, dodawać kolejne książki do czytania na własną wirtualna półkę.

Jak czytać książki z serwisu Legimi pobrane na wirtualną półkę:

Użytkownik może czytać książki na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie: czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze.

Na urządzeniach tych powinna być zainstalowana bezpłatna aplikacja „Legimi”, dostępna do pobrania na stronie https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/

Uwaga! - nie można czytać e-booków z pakietu "Legimi dla bibliotek" na czytnikach Kindle.