WAKACJE W BIBLIOTECE - TRWAJĄ ZAPISY

w Aktualności

Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim / Oddział dla Dzieci odbywać się będą w godzinach 11.30 - 13.00

  

FILIE BIBLIOTECZNE - TERMINY ZAJĘĆ:

Filia Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim, ul. Borkowska: 5 - 8 lipca 2021r. w godz. 13.00 - 14.30

Filia Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kawęczyn: 12 - 15 lipca 2021r. w godz. 14.00 - 15.30

Biblioteka Publiczna w Będziemyślu: 5 - 8 lipca 2021r. w godz. 13.00 - 14.30

Biblioteka Publiczna w Czarnej Sędziszowskiej: 5 - 8 lipca 2021r. w godz. 11.00 - 12.30

Biblioteka Publiczna w Górze Ropczyckiej: 5 - 8 lipca 2021r. - w godzinach otwarcia biblioteki

Biblioteka Publiczna w Klęczanach: 19 -23 lipca 2021r. (19 lipca: 11.30 - 13.00, 20 - 22 lipca: 13.30 - 15.00) 

Biblioteka Publiczna w Zagorzycach: 3 - 6 sierpnia oraz 30 i 31 sierpnia 2021r. w godz. 13.00 - 14.30

(TEMATY ZAJĘĆ W ZAKŁADKACH POSZCZEGÓLNYCH BIBLIOTEK)  

Oświadczenie

Informacje dla uczestników

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

tel. 17 283 10 28

 

CWPN Academica w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim

w Aktualności

Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Na terenie biblioteki znajduje się terminal HDD – komputer, na którym można korzystać z CWPN Academica. Korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej jest darmowe i zapewnia dostęp do 3 441 455 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego (stan w dniu 2.07.2021). Liczba dostępnych publikacji stale rośnie.

Zbiory CWPN Academica udostępniane są na Terminalach w Instytucjach partnerskich lub w sieci Internet. Sposób udostępnienia publikacji jest uzależniony od jej statusu prawnoautorskiego. Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń, a publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu CWPN Academica. Administratorem systemu dla sieci Instytucji partnerskich należących do CWPN Academica jest Biblioteka Narodowa.

Szczegółowe zasady korzystania z CWPN Academica określa Regulamin Użytkownika CWPN Academica. https://academica.edu.pl/

Zapraszamy do kontaktu z Biblioteką Publiczną w Sędziszowie Małopolskim i korzystania z CWPN Academica. Użytkownikom biblioteki chcącym korzystać z CWPN Academica zostanie przydzielone konto indywidualne oraz indywidualne dane pozwalające na logowanie do CWPN Academica składające się z loginu (numeru karty bibliotecznej) i hasła.

19 czerwca - Biblioteka Publiczna zakończyła szkolenia dzieci i młodzieży w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim"

w Aktualności

W dniu 19 czerwca 2021r. został zakończony cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim" nr projektu POPC.03.02.00-00-0076/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zajęcia dla młodzieży w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim prowadzone były online oraz hybrydowo przez zewnętrznego trenera od 12 kwietnia do 19 czerwca 2021, łącznie 30h lekcyjnych. Biblioteka w Sędziszowie Małopolskim zrekrutowała dziewięciu uczestników w wieku 10 - 13 lat przy wymaganej liczbie 8 uczestników. W ramach zajęć przeprowadzonych zostało 11 spotkań online po 2 do 4 h / 45 minut, które odbywały się w godzinach pozalekcyjnych oraz w dni wolne od nauki szkolnej.

W 30 godzinnych zajęciach dla młodzieży (kwiecień - czerwiec 2021) oraz 60 godzinnych szkoleniach dla pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (styczeń - marzec 2021) udział wzięła Pani J. Stec - Kierownik Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Wsparcie techniczne oraz informatyczne podczas realizacji szkoleń zapewnili Kierownik Kina Jedność Piotr Pichla oraz Akustyk Paweł Płocica, biorąc ponadto udział w 60 godzinnych szkoleniach dla pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury jako wolni słuchacze.

19 czerwca 2021 uczestnicy Szkolenia Kompetencji Cyfrowych otrzymali Dyplomy (młodzież) oraz Zaświadczenie (pracownik) ukończenia szkoleń w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim". Ponadto Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim przekazał 9 uczestnikom upominki tj. pendrive'y oraz liczne gadżety z logo Sędziszowa Małopolskiego. Serdecznie dziękujemy! 

Szkolenia zrealizowane zostały przez Fundację VCC z Lublina, której w imieniu własnym oraz uczestników dziękujemy za wielomiesięczną współpracę.

Galeria

 

Informacja dla czytelników

w Aktualności

 

Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim

w dniach 21 - 25 oraz 28 czerwca 2021

czynna w godzinach 11.00 - 17.00

INWENTARYZACJA ZBIORÓW: Biblioteki Publicznej w Górze Ropczyckiej