Wakacje w Bibliotece

w Zagorzyce

Wizyta klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych

w Zagorzyce

    10 czerwca nasza biblioteka gościła uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych pod opieką pani Marty Majki.

    Dzieci  dowiedziały się jakie są biblioteki, jaki jest układ książek w naszej placówce, co to jest katalog i jak wygląda karta katalogowa. Poznały też, jak ważna jest znajomość alfabetu i jak go wykorzystać w poszukiwaniu informacji w wydawnictwach encyklopedycznych. Był też czas na ćwiczenie wyszukiwania znaczeń słów w encyklopediach. Dzieci zapoznały się też z krótką historią książek i bibliotek dzięki prezentacji multimedialnej.

   Na zakończenie spotkania młodzi goście zostali „pasowani na czytelnika”,  po czym nowi czytelnicy wypożyczyli książeczki. 

   Mamy nadzieję, że wielu z nich polubi czytanie książek i zostanie „molami książkowymi”.

Galeria

Tydzień Bibliotek

w Zagorzyce

Franklin i …książki z biblioteki

8 maja to Święto Bibliotek i Bibliotekarzy. W tym dniu bibliotekarka odwiedziła Szkołę Podstawową w Szkodnej, gdzie wraz z bohaterem licznych książeczek i filmów animowanych  dla dzieci- żółwikiem Franklinem, namawiała dzieci do czytania.

Dzieci z klas od „0” do „3” miały okazję posłuchać dwóch historyjek: „Franklin i książka z biblioteki „ i „Franklin czyta kolegom”, które pani bibliotekarka Kasia przeczytała na głos.

Każdy uczeń mógł zapoznać się z książeczkami o  tym sympatycznym żółwiu, jakimi dysponują biblioteki: szkolna i publiczna.

Dzieciaki też chętnie rozmawiały o korzyściach płynących z czytania książek. Na pytanie bibliotekarza: „ Kto sobie sam czyta  książki, tak,  jak robi to Franklin?”,  podniósł się las rąk Właściwie, tylko najmłodsi rączek nie podnosili, ponieważ muszą się nauczyć czytać.

Na spotkaniu była  także mowa o pracy bibliotekarza i… roli pieczątek w książkach.

Młodsi otrzymali kolorowanki przedstawiające postaci z prezentowanych bajeczek, oczywiście z książkami.

Wszyscy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z miłym gościem- Franklinem.

Dziękujemy pracownikom Szkoły Podstawowej w Szkodnej za miłą współpracę i  uczniowi, który wcielił się w postać książkowego żółwika!

Galeria

Wiersze znanych poetów - Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej

w Zagorzyce

Od kilkunastu lat Biblioteka Publiczna w Zagorzycach wspólnie ze Szkołą Podstawową w Zagorzycach Górnych organizuje Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej.

   26marca 2019 r. konkurs promujący rozwój zainteresowań czytelniczych odbył się w lokalu Biblioteki Publicznej w Zagorzycach. W tym roku tematem turnieju były „Wiersze znanych poetów”: Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.

   Uczestnikami  konkursu byli uczniowie trzech szkół podstawowych ze Szkodnej, Zagorzyc Dolnych i Zagorzyc Górnych, po dwóch z każdej klasy.

     Reprezentanci musieli wykazać się dobrą znajomością wierszy z książek pt.: „Brzechwa dzieciom”  Jana Brzechwy i „Wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima. Ponadto uczestnicy pokazali jak potrafią pięknie czytać na głos, interpretując znany i nieznany tekst.

    Jury konkursu wyłoniło następujących laureatów:

I MIEJSCE- ANDŻELIKA TOTOŃ- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych

II MIEJSCE- EMILIA RATAJ- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych

III MIEJSCE –OLIWIA OCHAŁ- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych

   Pozostali uczniowie: Krzysztof Święch, Beata Kubik i Paulina Pazdan- wykazali się również pięknym czytaniem, jednakże mieli więcej błędów w testach konkursowych.

Nagrody na konkurs zostały zakupione z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagorzyce Dolne.

"Biblioteka dziękuje za przygotowanie konkursu pani Barbarze Brzuszek oraz wychowawczyniom klas trzecich za przygotowanie dzieci." Dziękuję - Kasia

Galeria