RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 36, 39 – 120 Sędziszów Małopolski.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Teresa Curzytek, kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 600808605.
3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim wraz z Filiami, umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat w tym, w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 574), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 997) oraz zgoda Użytkownika - zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 ust. 1 lit. a i c)”.
5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki.
6. Dane osobowe nie są przekazywane i nie będę udostępnianie żadnym zewnętrznym podmiotom.
Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania. W przypadku pisemnego: cofnięcia zgody, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, dane będą przechowywane do końca roku kalendarzowego dla celów statystycznych.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.